Diensten

BME helpt organisaties met het ontwikkelen, optimaliseren en beheren van databaseprocessen. Databasevraagstukken worden geanalyseerd en vertaald naar gebruiksvriendelijke oplossingen.

BME is gespecialiseerd in:

  • databasemanagement
  • databasemarketing
  • marktmonitoring
  • marktonderzoek en -analyse

Mutatie-uitwisseling

BME heeft jarenlange ervaring met het beheren van één gemeenschappelijke adressendatabase voor een aantal concurrenten binnen een bepaalde markt. Een belangrijk element daarin is de mutatie-uitwisseling. Daarbij gaat het om het opvangen, verwerken en terug zenden van mutatiestromen die door de verschillenden deelnemers worden aangeleverd. De methode die BME bij de mutatie-uitwisseling toepast voorkomt dat de deelnemers concurrentiegevoelige informatie van elkaar kunnen ontvangen en verloopt grotendeels digitaal. Deze methode is zo opgezet dat het binnen meerdere bedrijfssectoren kan worden toegepast. BME speelt binnen deze hele opzet nadrukkelijk een rol als partner van de klanten.

Optimaliseren en beheren

Naast het optimaliseren en beheren van adres- en klantendatabases heeft BME een aantal leermiddelenprojecten opgezet voor het hoger beroepsonderwijs (hbo), het wetenschappelijk onderwijs (wo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voorgezet onderwijs (vo).

Maatwerksoftware

BME beschikt over eigen expertise voor het ontwikkelen van maatwerksoftware, zowel op het gebied van databaseapplicaties als van het creëren van webapplicaties. Een aantal applicaties, bijvoorbeeld om mutatie-uitwisseling te laten plaatsvinden en online databases bij te laten werken, kunnen in elke sector worden gehanteerd.