Onderwijsbestanden

In opdracht van educatieve uitgeverijen (de ASSU) beheert BME onderwijsbestanden van het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor het hoger onderwijs (ho) is dit in de vorm van het Docentenbestand Hoger Beroepsonderwijs.

Deze bestanden bevatten NAW-gegevens van docenten en functionarissen, alsmede relevante beroepsgegevens. Deze inhoud van de bestanden stelt de educatieve uitgevers in staat docenten en functionarissen gericht te benaderen over leermiddelen. Voor docenten en functionarissen heeft dit het voordeel dat zij op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt en in aanmerking kunnen komen voor beoordeling- en gebruikersexemplaren van leermiddelen.

BME verzorgt voor de uitgeverijen Malmberg en ThiemeMeulenhoff het beheer en de mutatieverwerking van de ASSU onderwijsdatabank.

Meer informatie / aanmelden / inloggen