Onderzoek

BME voert in opdracht van educatieve uitgeverijen ook onderzoeken uit in het onderwijsveld. Deze kunnen schriftelijk, telefonisch en/of online afgenomen worden en zowel steekproefgewijs als over totale populaties.

Recente onderzoeken zijn onder meer:

  • Inventarisatie van (les-)methoden gebruik en overstapintenties in het (v)mbo.
  • Aanschafgedrag van studenten m.b.t. studieboeken in het hoger beroepsonderwijs (hbo).
  • Onderzoek naar (les-)methoden in het primair onderwijs (po).
  • Leermiddelengebruik in voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho).
  • Leermiddelengebruik hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen.