Databeheer en -analyse

BME heeft jarenlange ervaring met het beheren van één gemeenschappelijke adressendatabase voor een aantal concurrenten binnen een bepaalde markt. Een belangrijk element daarin is de mutatieuitwisseling. Daarbij gaat het om het opvangen, verwerken en terug zenden van mutatiestromen die door de verschillenden deelnemers worden aangeleverd. De methode die BME bij de mutatieuitwisseling toepast voorkomt dat de deelnemers concurrentiegevoelige informatie van elkaar kunnen ontvangen en verloopt grotendeels electronisch. Deze methode is zo opgezet dat het binnen meerdere bedrijfssectoren kan worden toegepast.

BME speelt binnen deze hele opzet nadrukkelijk een rol als partner van de klanten.