Leermiddelenprojecten

Sinds een aantal jaren inventariseert BME het gebruik van leermiddelen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (ho) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de uitgeverijen Bitpress, BSL, Coutinho, van Gorcum, Instruct, Kluwer, Malmberg, Pearson Education, SDU, ThiemeMeulenhoff, Noordhoff uitgevers en Zwijsen.

Met behulp van deze inventarisatie zijn uitgeverijen beter in staat docenten op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied, gebruikersbulletins toe te zenden en uit te nodigen voor gebruikersbijeenkomsten. Naast het overzicht van gebruikers van de eigen methoden krijgen de uitgeverijen tevens inzicht in de ontwikkelingen op de educatieve boekenmarkt en kunnen zij hier beter op inspelen.

De resultaten van deze inventarisatie kunnen worden aangeleverd in de vorm van databestanden en maatwerkapplicaties.