Onderzoek

BME voert in opdracht van educatieve uitgeverijen ook onderzoeken uit in het onderwijsveld. Deze kunnen schriftelijk, telefonisch en/of online afgenomen worden en zowel steekproefgewijs als over totale populaties.

Recente onderzoeken zijn onder meer:

  • > Inventarisatie van (les-)methoden gebruik en overstapintenties in het (v)mbo
  • > Aanschafgedrag van studenten m.b.t. studieboeken in het hoger beroepsonderwijs (hbo)
  • > Onderzoek naar (les-)methoden in het primair onderwijs (po)
  • > Leermiddelengebruik in voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)
  • > Leermiddelengebruik hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen